Het partnerschap eindigt, maar het ouderschap blijft bestaan. Het is belangrijk dat kinderen niet gekneld raken in de conflicten van hun ouders en dat ze met beiden een positieve band houden. De bemiddelaar zal daar veel aandacht aan besteden.

Samen kijken we of het al dan niet wenselijk is om de kinderen hierbij te betrekken. Naar hun ouders toe zijn kinderen immers zeer loyaal en daarom zeggen ze niet altijd wat ze denken en voelen. Ze willen niemand kwetsen.

Kinderen en jongeren ervaren het als zeer positief dat er ook naar hen wordt geluisterd. Onderzoek toont aan dat kinderen en jongeren die 'gehoord' worden in een scheidingsproces zich na de effectieve breuk een pak beter voelen dan kinderen die deze kans niet kregen. Het doel van deze gesprekken is duidelijk: de kinderen sterker maken in het verwerkingsproces!