Praktijk voor bemiddeling en coaching

Scheidings- of ouderschapsbemiddeling

Over scheidings- of ouderschapsbemiddeling

Bemiddeling met kinderen of jongeren

Over bemiddeling met kinderen of jongeren

Familiale bemiddeling

Over familiale bemiddeling

Sociale bemiddeling

Over sociale bemiddeling

Gerechtelijke bemiddeling

Over gerechtelijke bemiddeling

Therapiehond

Over de rol van een therapiehond in bemiddeling

Erkend bemiddelaar

Aangesloten bij Scheidingsconsulenten (Paretogroup)

Erkend door de Federale Bemiddelingscommissie, erkenningsnr. 3305

Veelgestelde vragen

Wat kost bemiddeling?

De kostprijs van een bemiddeling hangt af van verschillende factoren: de soort bemiddeling, de duurtijd van het bemiddelingstraject, het aantal partijen en de bijkomende kosten van de bemiddelaar. Tijdens het intakegesprek wordt de prijs en het volledige bemiddelingsprotocol overlopen, zodat hier volledige transparantie over bestaat.

In vergelijking met een juridische strijdvoering is bemiddeling met voorsprong de goedkoopste oplossing.

Voordelen van bemiddeling?

Bemiddeling is professioneel maatwerk, gericht op jullie specifieke situatie.

Deze wettelijk erkende manier om conflicten aan te pakken, is veel goedkoper, sneller en aangenamer dan een slepende gerechtelijke procedure. Het gaat er niet om wie 'wint', wel om hoe jullie tot afspraken kunnen komen rekening houdend met elkaars wensen en bezorgdheden.

Kies je voor je gelijk, of toch liever voor geluk?

Wat is het bemiddelingsakkoord?

Het uiteindelijke doel is om samen tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten; een akkoord dat door partijen ervaren wordt als eerlijk, aanvaardbaar en haalbaar. Dit akkoord wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Bij echtscheiding spreken we van een EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming); bij wettelijk of feitelijk samenwonenden maken we een ouderschapsovereenkomst op.

Deze overeenkomst kan gehomologeerd / bekrachtigd worden door de rechter met een vonnis, zodat er een juridische basis is (Dit is enkel mogelijk als er gewerkt werd met een erkend bemiddelaar).

Wanneer is bemiddeling mogelijk?

Een conflict leent zich voor bemiddeling als partijen bereid zijn samen aan een oplossing te werken. Vaak zijn dat geschillen tussen partijen die na de oplossing van het geschil nog verder met elkaar door moeten.

Elk conflict vraagt om aandacht! Geweldloze communicatie helpt ons conflictvaardiger te worden!

Adres

Kapellestraat 49,
8940 Geluwe

Surmont de Volsberghestraat 54 GLV,
8900 Ieper
(binnenkort)