Onder familiale bemiddeling vallen allerlei moeilijkheden in persoonlijke relaties:

(echt)scheiding – zeker als er kinderen bij betrokken zijn -, moeilijkheden binnen het nieuw-samengesteld gezin, problemen in verband met de omgangsregeling of het ouderschap (herziening van bestaande regeling), moeilijkheden of contactherstel binnen de familie, spanningen in het familiebedrijf, overleg bij levenseinde, ... waardevolle, vriendschappelijke relaties die ineens moeizaam verlopen, ...

Ook burenruzies kunnen hierbij vermeld worden.