De wetgever zet in op alternatieve vormen van geschillenbeslechting. Het beroep en de titel van 'erkende bemiddelaar' wordt strafrechtelijk beschermd.

Een rechter kan dus - op vraag van alle partijen of op eigen initiatief, maar met akkoord van de partijen - een gerechtelijke bemiddeling bevelen. Dit kan in elke stand van het geding, zolang de zaak niet in beraad is genomen.

Bemiddeling gebeurt dan door een erkend bemiddelaar. Alle erkende bemiddelaars komen op de lijst van erkende bemiddelaars van de Federale Bemiddelingscommissie. Alleen als men daar op staat kan men de titel van 'erkend bemiddelaar' gebruiken.