Onder sociale bemiddeling vallen hoofdzakelijk conflicten in het kader van een contractuele relatie:

conflicten binnen een bedrijf, school, woonzorgcentrum, overheidsdienst, .... of vereniging.

Spanningen in arbeidsrelaties of in zakelijke relaties slepen vaak erg lang aan en veroorzaken veel schade (daling van de productiviteit, het welzijn van werknemers, de motivatie, het engagement, ...). Het kostenplaatje hieraan verbonden, wordt vaak onderschat.

Laat de gezondheid van uw bedrijf, onderneming of vereniging niet aantasten, niet op economisch vlak en evenmin op sociaal-menselijk vlak.